Trust, Luottamus

Trust – Luottamus

Without trust people do not share their true opinions or thoughts. Trust can be detected as a activity in pleasure areas in the brain and it increases the endorphin production. People who are trusted, perform much better than the people who lack trust. Trust has many meanings and more detailed inspection reveals that is has many dimensions.

When we talk about trust, we can imply to other person’s 1) professional skills, knowledge and capability 2) personality, character, motives and commitment 3) ability to co-operate, to get the job done. Think for a moment what you refer to when you speak about trust.

 

Ilman luottamusta ihmiset eivät vaihda keskenään aitoja ajatuksiaan ja näkemyksiään. Luottamuksen kohteena oleminen tai toiseen luottaminen näkyy aivoissa mielihyväalueiden aktiivisuutena, ja se lisää endorfiinin tuotantoa elimistössä. Luottamuksen kohteena olevat ihmiset suoriutuvat tehtävistään selvästi paremmin kuin ne, joihin ei luoteta.

Luottamuksella on monta merkitystä, ja luottamus on sana, jonka alta paljastuu tarkemmin tutkittaessa monia ulottuvuuksia. Luottamus voi kohdistua 1) ammattitaitoon, osaamiseen ja kyvykkyyteen tai 2) henkilön luonteeseen, motiiveihin ja sitoutumiseen 3) henkilön tapaan hoitaa asiat. Mieti hetki, mitä sinä tarkoitat, kun sanot, että luotat johonkin.

Related Posts