Stress, Stressi

Stress – Stressi

Now it is important to stop and listen to yourself carefully: what am I feeling? What am I thinking? How does my body feel?

Stress is a situation in which individual is under pressure and the capabilities that are available, are not sufficient. We know many issues that stress people: constant hurry, wrong work, noise, too much responsibility or sudden life-events. But the pivotal question in stress is actually whether the stress is temporary or long term? Short-term stress rarely causes problems, instead it can give us power to exceed ourselves but long-term stress can be really dangerous. Most common long-term stress problems are tenseness, irritation, aggression, anxiety, depression, memory problems, difficulty to make decisions and sleeping problems.

There is no one thing that stresses us all but it is a question of e.g. individual’s temperament, resistance and tolerance levels and attitude.

 

Nyt kannattaa pysähtyä ja kuunnella itseäsi, omia tunteitasi ja tuntemuksia, todella tarkkaan. Stressi on tilanne, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät.

Keskeistä on, onko stressi tilapäistä vai jatkuvaa. Stressin aiheuttajia tunnetaan monia, mm. alituinen kiire, sopimaton työ tai työttömyys, melu, liiallinen vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämänmuutokset. Lyhytaikainen stressi ei yleensä aiheuta ongelmia, vaan se saa ihmiset tekemään parhaansa, jopa ylittämään itsensä, mutta pitkäaikainen stressi voi olla monin tavoin vaarallista. Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita ovat jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja unen häiriöt.

Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan eri asiat stressaavat eri ihmisiä. Stressireaktio riippuu paljon mm. omasta temperamentistasi, vastustus- ja sietokyvystäsi, erityisesti asenteestasi.

Related Posts