Relief, Satisfaction

Relief, Satisfaction – Helpotus, Tyytyväisyys

Relief

Phew ! A deep sigh of relief is the most recognizable feature of relief. Relief often occurs when another sensation ceases, for example work-related anxiety eases or we get something completed. Relief can be seen as a gateway to many other positive emotions.

The relief is very common, even daily feeling, which has a hint of pleasure in it which in turn serves as an excellent motivator. Relief is also in a way a very unique feeling (with astonishment) as it requires other feeling, usually negative one, before it appears.

Relief can be detected as a muscle relaxation and the exhaled breath. The relief is usually temporary sensation but after a long agony, the feeling can stay longer and become more of a lasting mood.

Satisfaction

No controversy, no major problems. Feeling that all is well, at least at this very moment. Right now, you do not need to do anything other tahn enjoy this moment and feeling!

Satisfaction arises when things go according to your will, the way you wanted. Frequently satisfaction arises with other feelings, like excitement, anxiety, frustration or pride. From performance point of view, satisfaction is an important stage as it allows us to charge our batteries and it gives us an opportunity to deepen our learnings. You gather your strength.

Satisfaction can be seen as a general relaxed state and sometimes it may be associated with calm, slight smile but often it appears only as relaxes facial muscles. Satisfaction can also be heard from the voice: satisfied voice is deeper and shallower, it lacks the tension.

Satisfaction is associated with the idea that I want to do this more often. Once you have experienced the feeling of satisfaction enough, you are once again ready for a new challenges. Now the relaxed mind is a fertile ground for the emergence of new insights and ideas. In working life satisfaction should be utilized consciously after completing challenging tasks as a stage where people are allowed to enjoy the satisfaction of work well done prior to the next project.

 

Helpotus

Huoh! Syvä huokaus on helpotuksen tunnistettavin piirre. Helpotus syntyy, kun jokin toinen tunne lakkaa, esim. työhön liittyvä ahdistus helpottaa tai kun jokin asia saadaan päätökseen. Helpotus on usein ikään kuin portti moniin muihin positiivisiin tunteisiin.

Helpotus on hyvin yleinen, jopa päivittäinen tunne, jota sävyttää mielihyvä, joka toimii myös oivallisena motivoijana. Helpotus on myös omalla tavallaan hyvin ainutlaatuinen tunne, sillä sen syntymisen edellytyksenä on jokin toinen tunne, yleensä jokin negatiivinen tunne.

Helpotuksen tunnistaa lihasten rentoutumisesta ja helpotuksen huokauksesta eli syvästä uloshengityksestä. Helpotus on yleensä lyhytkestoinen tunne, mutta pitkän piinan jälkeen se voi jäädä myös pitkäkestoiseksi mielialaksi.

Tyytyväisyys

Ei ristiriitoja, ei ylitsepääsemättömiä ongelmia. Tunne siitä, että kaikki on hyvin, ainakin juuri tällä hetkellä. Juuri nyt sinun ei tarvitse tehdä mitään – nauti tästä hetkestä ja tunteesta!

Tyytyväisyys syntyy, kun asiat menevät sen mukaan, miten olit tahtonutkin. Usein tyytyväisyys tulee muiden tunteiden esim. innostuksen, ahdistuksen, turhautumisen ja ylpeyden vanavedessä. Suorituskyvyn näkökulmasta tyytyväisyys on tärkeä paristojen latauksen ja oppien syventymisen hetki. Tyytyväisenä keräät voimiasi.

Tyytyväisyys näkyy yleisenä rentoutena ja joskus siihen voi liittyä rauhallinen, lievä hymy, mutta usein se näkyy vain kasvojen lihasten rentoutena. Tyytyväisyyden kuulee myös puheäänestä – tyytyväinen ääni on syvempi ja matalampi, siitä puuttuu kireys.

Tyytyväisyyteen liittyy ajatus, että haluan tehdä tällaista useammin. Kun olet kokenut tyytyväisyyttä riittävästi, olet taas valmis uuteen urakkaan ja haasteisiin. Samalla rento mieli on otollista maaperää uusien oivallusten syntymiselle. Työelämässä tyytyväisyyttä kannattaa hyödyntää erilaisten saavutusten jälkeen. Antaa ihmisille tietoisesti lupa nauttia työnsä tuloksista ja olla tyytyväisiä ennen seuraavaa projektiin siirtymistä.

Related Posts