Proud, Ylpeys

Proud – Ylpeys

Pride is awaken when you attach yourself to something positive and to something you value. Pride is a great feeling even though historically it has always been considered as a negative feeling. We have many sayings that warn us from not being too proud but in the current studies, the feeling of pride is perceived as a positive feeling. Pride gives us more confidence and adds to our energy. We often feel strong and able.

The subject of pride are often our own actions or achievements but we can also be proud of our goods, properties or know-how. We can also feel very proud of our friends, spouse, or children. Shared pride can also add social cohesion between people.

To understand pride, we should pay attention also to two sides of pride: authentic and arrogant pride. Authentic pride is very useful emotion but arrogant pride is in turn harmful.

 

Ylpeys herää, kun liität itsesi johonkin positiiviseen asiaan ja sellaiseen jota arvostat. Ylpeys on hieno tunne vaikka se sitä on kautta aikojen pidetty negatiivisena tunteena. Lausahdukset kuten “ylpeys käy lankeemuksen edellä” tai “varo, ettet ylpisty” ovat selvästi negatiivissävytteisiä, mutta nykyisessä tunnetutkimuksessa ylpeys mielletään positiiviseksi tunteeksi. Ylpeys lisää meidän itsevarmuutta ja energiaa. Tunnemme itsemme voimakkaiksi ja pystyviksi.

Ylpeyden kohteena ovat usein omat teot tai oma toiminta, mutta voit olla ylpeä myös tavaroistasi, omaisuudestasi tai osaamisestasi. Ystävistä, puolisosta tai lapsista voi tuntea myös suurta ylpeyttä, jolloin usein kuulee puhuttavan myötäylpeydestä. Jaettu ylpeys vahvistaa myös ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ylpeyden ymmärtämiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ylpeydellä on kahdet, hyvin erilaiset kasvot – aito ylpeys ja ylimielinen ylpeys. Aito ylpeys on hyödyllinen tunne, mutta ylimielinen ylpeys vahingollinen.

Related Posts