Guilt, Syyllisyys

Guilt – Syyllisyys

You recognize a sense of guilt when you have broken something that you believe in. You feel that you have offended your own values or social norms. Guilt awakens the desire to mend the situation, reconcile and make up. Feeling of guilt that stems from time to time, is normal and healthy part of life, but if it becomes constant emotion, it is draining and consuming.

The guilt and empathy work together. Often guilt prevents us in advance from acting selfishly, from being indifferent or behave badly but it is important to understand that all people do not have same kind of sense of guilt. In one extreme, some people do not feel guilt at all, while in the other extreme, others feel constant guilt – both of these extremes complicates lives.

 

Tunnistat syyllisyyden tunteen yleensä silloin, kun olet rikkonut jotain sellaista, jonka tärkeyteen itse uskot. Koet rikkoneesi omia arvojasi tai sosiaalisia normejasi. Syyllisyys herättää halun korjata tilanne, hyvittää ja sovitella. Ajoittain pinnalle pyrkivä syyllisyydentunne on normaalia ja osa tervettä elämää, mutta jatkuva syyllisyyden kokeminen on kuluttavaa.

Syyllisyys ja empatia toimivat yhdessä. Usein syyllisyys estää meitä jo ennakolta toimimasta itsekkäästi, välinpitämättömästi tai vihan vallassa, mutta on tärkeä ymmärtää, että kaikki ihmiset eivät tunne syyllisyyttä samalla tavoin. Toiset eivät tunne lainkaan syyllisyyttä, toiset taas tuntevat jatkuvaa syyllisyyttä, mikä hankaloittaa heidän elämäänsä.

Related Posts