Excitement, innostus

Excitement – Innostus

Enjoy your excitement! Live it to the fullest because it is feeling that many long after! Excitement (or enthusiasm) is a feeling that lifts your energy levels and it enables you to grab the opportunities that come into your way. You feel yourself energized, creative and even spontaneous. Your performance power is excellent at this moment and you should utilize it, for example by doing a task that you have postponed or felt is difficult.

Excitement arises naturally when there are no obstacles to stop it. Excitement is contagious and it gets stronger in groups. Individual’s personality, temperament, attitude and habits affect individual’s capability to get excited.

There is no right way to be excited. One whisk and waves his/hers hands, speaks nonstop while the other expresses his/her excitement just by sitting in silence. It is beneficial to identify own and other’s way of expressing excitement and permit the full, broad spectrum of excitement expressions in all its glory.

Authenticity and excitement are closely linked. Authentic excitement touches and creates right platform for others to get excited but artificial or “over-enthusiasm” may irritate. Excitement makes life more interesting and more creative, supports wellbeing by increasing endurance and many innovations has been made with power of excitement. Excitement has many names: enthusiasm, spark, drive, passion, hunger, flow etc.

 

Nauti innostuneisuudestasi! Ota siitä kaikki ilo irti, sillä innostus on haluttu tunne! Tunne, joka nostaa energiatasoasi, jotta pystyt tarttumaan havaitsemiisi mahdollisuuksiin. Tunnet itsesi luovaksi ja jopa spontaaniksi. Juuri nyt suorituskykysi on erinomainen.

Mieleesi on luultavasti ilmaantunut jotain aivan uutta, ehkä idea, joka mullistaa maailman. Tartu tekemättömiin töihin tai ylitsepääsemättömiltä tuntuviin asioihin, sillä vaikeatkin asiat saattavat ratketa tämän ihanan kipinöivän tunneryöpyn myötätuulessa.

Innostus syntyy ikään kuin itsestään, jos sen tiellä ei ole esteitä. Innostus on tarttuvaa ja voimistuu joukossa. Ihmisen persoonallisuus, temperamentti, perimä, asenteet, ennakkoluulot, tavat ja kasvuympäristö ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kykyyn innostua asioista.

Ei ole oikeaa tapaa innostua; toinen vispaa ja huitoo käsillään, puhuu suu vaahdossa, kun taas toinen vain istuu innostuessaan paikallaan omien ajatusten kanssa ja on hiljaa. Oma ja muiden tapa innostua on hyvä rekisteröidä ja sallia tämä laaja kirjo kaikessa komeudessaan.

Aitous ja innostus liittyvät vahvasti yhteen. Aito innostus koskettaa ja luo oikeanlaisen pohjan muiden innostamiselle, mutta epäaitous ja “yli-innostujat” saattavat ärsyttävää. Innostus tekee elämästä mielenkiintoisempaa ja luovempaa, tukee hyvinvointia lisäämällä jaksamista ja innostuksen voimalla kehitetään paljon uutta. Innostuksella on monta nimeä, kuten rakkaalla lapsella. Innostus voi olla kipinää, draivia, tunteen paloa, tuloksennälkää, intohimoa, flow’ta ja milloin mitäkin.

Related Posts