Embarrassment, Shame – Nolostuminen, Häpeä

Embarrassment is a haunting feeling, and that’s why so easy to recognize! Embarrassment is often caused by when one is forced to be at a center of attention or invasion of privacy. Embarrassment significantly reduces one’s performance by paralyzing thinking and by destroying one’s ability to make decisions. Mind feels cluttered, and we would like to sink underground. It seems that in today’s society, feeling embarrassed is our biggest fear and the fear of being ridiculed, is something we try to avoid like plague.

Relationship between shame and embarrassment is somewhat unclear, but many researchers consider the feeling of shame is often unnecessary while the feeling of embarrassment can be useful because it helps people to live harmonious co-existence, it adds to social harmony and prevents conflicts. Feeling embarrassed indicates that you respect the common norms and values around you. The underlying thought under shame is “I am wrong” while behind embarrassment, there is more functional and correct thought that “my actions were wrong.” The embarrassment could therefore be said to be a milder feeling of shame, and it is always associated with the social situation.

Embarrassment can also be associated with positive events, such as public acknowledgement, that can make one embarrassed. The absence of shame or embarrassment, may lead to shameless behavior which has negative link to one’s abilities in social situations. When one understands that embarrassment is mostly a product of one’s own thinking, one learns how to face and deal with the embarrassment, can performance after momentary paralysis, also rise and one can become even stronger.

 

Nolostuminen on piinaava tunne ja siksi niin helppo tunnistaa! Nolostumisen keskeinen herättäjä on huomion kohteeksi joutuminen tai yksityisyyden loukkaus. Nolostuminen heikentää selvästi suorituskykyäsi lamauttamalla ajattelun ja tuhoamalla päätöksentekokykysi hetkeksi. Mielesi tuntuu sekavalta ja haluaisit vajota “maan alle”. Tuntuu että tämän päivän yhteiskunnassa nolostuminen on melkeinpä suurin pelko ja “naurunalaiseksi” joutumista vältellään kuin ruttoa.

Häpeän ja nolostumisen keskinäinen suhde on jossain määrin epäselvä, mutta monet tutkijat pitävät häpeän tunnetta usein tarpeettomana, kun taas nolostumisen tunne voi olla hyödyllinen, sillä se auttaa ihmistä elämään sopuisaa yhteiseloa, lisää sosiaalista harmoniaa ja estää konflikteja. Nolostuminen kertoo arvostuksestasi ja kunnioituksestasi yhteisiä normeja, arvoja ja järjestystä kohtaan. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että häpeän taustalla on ajatus että “olen väärä” kun taas nolostumiseen taustalla on toiminallisempi ja oikeansuuntaisempi ajatus siitä, että “tekoni olivat vääriä”. Nolostumisen voisi näin ollen sanoa olevan häpeää lievempi tunne, ja se liittyy aina sosiaaliseen tilanteeseen.

Mutta nolostuminen voi liittyä myös positiivisiin tapahtumiin, kun esim. julkiset kehut saavat sinut nolostumaan. Nolostumisen tai häpeän puuttuminen saattaa johtaa häpeämättömään käytökseen, jolla on suora yhteys pärjäämiseen, tai tässä tapauksessa pärjäämättömyyteen, sosiaalisissa tilanteissa. Kun ymmärretään, että nolostuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi vain omassa päässä, opitaan suhtautumaan nolostumiseen oikein, kohdataan ja käsitellään se, voi suorituskyky hetkellisen lamautumisen jälkeen myös nousta ja koko kokemus voi vahvistaa ihmistä.

Related Posts