Disgust, Inho

Disgust – Inho

Disgust is one of the most powerful negative emotions what you can experience. Disgust originally meant to protect us by guiding us away from harmful things, such as contaminated food. The moral disgust is based more on the feeling that you experience something to be unfair and you feel that your sense of justice has been violated.

There is a distinct message associated with disgust: avoid, get rid of, do not have anything to do with that! Feelings of disgust can significantly interfere with social relationships with the workplace.

Do not try to suppress disgust, as it increases your criticism even further. It is important is observe your disgust as it might spread to other areas of your life without you noticing it.

 

Inho on yksi voimakkaimmista negatiivisista tunteista, mitä voit kokea. Inhon alkuperäinen tarkoitus on ollut suojella meitä ja se on ohjannut meidät pois haitallisista asioista, kuten esim. pilaantuneesta ruoasta. Moraalinen inho pohjautuu enemmän tunteeseen, että koet jonkun olevan epäreilua ja koet, että oikeustajuasi on loukattu. Inhoon liittyy myös selvä viesti: vältä, hankkiudu eroon, älä ole missään tekemisissä tuon kanssa! Inhon tunteet voivat häiritä merkittävästi työpaikan sosiaalisia suhteita.

Älä yritä tukahduttaa inhoasi, sillä se lisää kriittisyyttäsi entisestään. Tärkeää on, että tarkkailet inhoasi, sillä huomaamatta se saattaa levitä laajemmalle kuin olit ajatellutkaan.

Related Posts