Disappointment, Pettymys

Disappointment – Pettymys

Do not worry! Disappointments are part of life. Disappointment occurs when our much desired outcome does not happen. Disappointments, as well as the uncertainties and fears, bind our psychic energy and consumes us, which is why we often feel tired when we are feeling disappointed.

There are many kinds and levels of disappointment, and we should develop our capacity and ability to deal with them. In the face of disappointments, we should be honest and recognize that it hurts. Pain has something to tell, and now we have an opportunity to learn more about ourselves.

Ability to process disappointments is an important capability that we should teach to our children at an early age, as this approach will follows them throughout their life. It would be good if we learned to get over the disappointments as quickly as possible, so that the normal energy level can be restored. As in many other negative emotions too, disappointment is also linked to something good: the frustrations grows us as a human beings and it help us to put things in right, broader perspective.

 

Älä suotta murehdi! Pettymykset ovat osa elämää. Pettymys syntyy, kun kovasti toivomasi asia ei tapahdukaan. Pettymykset, kuten myös epävarmuus ja pelot, sitovat ihmisen psyykkistä energiaa ja sitä kautta väsyttävät ja kuluttavat meitä.

Pettymistä on monenlaista ja monentasoista, mutta hyvään toimintakykyyn sisältyy kyky käsitellä niitä. Pettymyksiä kohdatessa kannattaa olla rehellinen ja tunnustaa, että nyt sattuu. Kivulla on sinulle kerrottavaa, ja nyt sinulla on mahdollisuus oppia lisää itsestäsi.

Pettymysten sietämistä kannattaa opettaa lapselle jo varhain, sillä tämä suhtautumistapa seuraa meitä läpi elämän. Olisi hyödyllistä opetella pääsemään yli pettymyksistä mahdollisimman nopeasti, jotta normaali energiataso saadaan palautumaan. Kuten moniin muihinkin negatiivisiin tunteisiin pettymyksen tunteeseen liittyy myös hyvää: pettymykset kasvattavat meitä ihmisinä ja auttavat laittamaan asioita oikeaan, laajempaan perspektiiviin.

Related Posts