Curiosity – Uteliaisuus

Curiosity wakes up when we notice the gap between what we know and what we want to know. Curiosity improves performance in many ways: it activates, energizes and is a great motivator. Curiosity gives direction and it makes people think more broadly, ask questions and process information more deeply. Curiosity is deep, tickling feeling that has huge power.

Curiosity is the power behind all scientific development. Think about how much curiosity has contributed to the development of the whole of humanity. Without curiosity, we would not have left Africa and spread to every corner of the world. What is behind that sea? What is that? How does that work?

As grandeur as it sounds but curiosity may also play relevant role in your happiness, health and even in the length of your life. Curious mind lacks certain information and getting it feel fascinating and important. It takes us forward, gives us a goal and makes us proceed – which is one of our basic needs.

The core of curiosity is the desire to know. When curious, you look for new information, you learn things and deepen your thinking by asking why, how, who, when, with whom, etc. In working life, curiosity has understandably a huge impact, for example on the emergence of new innovations. Curiosity makes social relationships deeper, adds quality and makes them more meaningful.

 

Uteliaisuus herää, kun huomaat kuilun sen välillä mitä tiedät ja mitä haluaisit tietää. Uteliaisuus parantaa suorituskykyä monella tapaa: se aktivoi, energisoi ja on erinomainen motivaation lisääjä. Uteliaisuus on suuntaa-antava voima ja se saa ihmiset ajattelemaan laajemmin, kysymään kysymyksiä ja käsittelemään tietoa syvemmin. Uteliaisuus on kutkuttava tunne, jolla on valtava voima.

Uteliaisuus on voima myös kaiken tieteellisen kehityksen takana. Mietipä, kuinka paljon uteliaisuus on vaikuttanut koko ihmiskunnan kehitykseen. Ilman uteliaisuutta emme olisi lähteneet kotinurkiltamme Afrikasta ja levittäytyneet maailman jokaiseen kolkkaan. Mitä mahtaa olla tuon meren takana? Mikä tuo on? Miten tuo toimii?

Niin huikealta kuin se kuulostaakin, mutta uteliaisuudella saattaa olla osansa myös onnellisuudessasi, terveydessäsi ja jopa elinikäsi pituudessa. Uteliaana olet vailla jotakin tietoa, minkä saaminen tuntuu kiehtovalta ja tärkeältä.

Uteliaisuuden ydin on halu tietää. Uteliaana etsit uutta tietoa, opit asioita ja syvennät ajatteluasi kysymällä miksi, miten, kuka, milloin, kenen kanssa jne. Työelämässä uteliaisuudella on ymmärrettävästi huikeita vaikutuksia esim. uusien innovaatioiden syntymistä. Sosiaalisissa suhteissa uteliaisuus syventää suhteen laatua ja tekee niistä entistä mielekkäämpiä.

Related Posts