Courage, Rohkeus

Courage – Rohkeus

The word courage derives from the Latin word cor, meaning heart. Courage originally meant: “to have the courage to speak from the heart”, to express ourselves openly and honestly. Also one of the finest definitions of courage is a definition signed by many that courage is not fearlessness but rather that one act in spite of fear. Courage is also beautifully defined to be doing right things despite of fear of pain, danger, uncertainty or intimidation. In any case, courage is a feeling that will increase your abilities and performance and it will take you forward.

Do not compare your own courage to courage of others because courage is always a subjective experience. What is bold for one, might be very normal to another. There are at least 12 type of courage identified and each of them has its own variety of skills and abilities needed. These types include for example physical courage, moral courage, social courage, psychological resilience, emotional courage and tolerance of uncertainty. Physical courage is the courage to face physical pain, suffering or even death, while moral courage is about ability to do the right thing regardless of opposition, shame, scandal or belittling.

Because courage is not fearlessness, also the best and the boldest soldiers are afraid before the battle. We can see that resilience and endurance can be found at the very core of courage. Facing challenges, requires a strong, active and responsible mind and in these situations, the true nature of human’s deepest and most silent strength is revealed. It can be more challenging for a soldier to struggle in cold and damp than to plunge for fight while bullet are blazing. For today’s leaders this endurance and resilience might mean ability to sustain integrity even in challenging times.

 

Sana rohkeus juontuu latinan kielen sanasta cor, joka tarkoittaa sydäntä. Rohkeus onkin alun perin tarkoittanut ”puhua rohkeasti sydämestään” eli ilmaista itseään avoimesti ja rehellisesti. Hienoimpia määritelmiä rohkeudelle on useiden allekirjoittama ajatus siitä, että rohkeus ei ole pelottomuutta vaan tekemistä pelosta huolimatta. Rohkeus sanotaan myös hienosti olevan oikeiden asioiden tekemistä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai pelottelusta huolimatta. Joka tapauksessa, rohkeus on tunne, joka kasvattaa kykyjäsi ja vie sinua eteenpäin.

Älä vertaa omaa rohkeuttasi muiden rohkeuteen, sillä rohkeus on subjektiivinen kokemus ja se, mikä toiselle on rohkeaa, saattaa olla toiselle tavanomaista. Rohkeuden tyyppejä tunnetaan ainakin 12, ja jokainen niistä on oma erilaisista taidoista ja tekijöistä koostuva kokonaisuutensa. Näitä tyyppejä ovat mm. fyysinen rohkeus, moraalinen rohkeus, sosiaalinen rohkeus, psykologinen kestokyky, emotionaalinen rohkeus ja epävarmuuden sietokyky. Fyysinen rohkeus on rohkeutta kohdata fyysistä kipua, kärsimystä tai kuoleman uhkaa, kun taas moraalinen rohkeus on kyky toimia oikein välittämättä vastustuksesta, häpeästä, skandaalista tai vähättelystä.

Koska rohkeus ei ole pelottomuutta, parhaat ja rohkeimmatkin sotilaat pelkäävät aina ennen taistelua. Rohkeuden ytimestä voidaan löytää myös kestävyys. Kestävyys edellyttää lujaa, aktiivista ja vastuuntuntoista mieltä. Kestävyydessä paljastuu ihmisen syvin ja hiljaisin vahvuus. Sotilaalle voi olla vaikeampaa sinnitellä kylmässä ja kosteassa poterossa kuin syöksyä luotisateeseen aseet paukkuen. Johtajille kestävyys merkitsee johtajille omantunnon lahjomattomuutta myös vaikeina aikoina.

Related Posts