contempt, halveksunta

Contempt – Halveksunta

Feeling of contempt is close to disgust, but it is a little milder. Contempt is always towards people, and it is not as uncomfortable to the individual him/herself as disgust is. Despise can be detected as contemptuous snorts and comments, underestimating or sarcasm – all of that is typical for contempt.

In thinking, contempt is seen as favoring one’s self, highlight own merits and lowering others. One thinks that he/she is only being critical and wise when detecting weaknesses in the matter. But happy and contented person does not have to look down on anyone.

Contempt is powered by negative emotions. If one feels bad, he/she can easily feel inferior and in order to smooth out the situation, one lowers others and raises oneself. For narcissist contempt, even ridicule and discredit, are typical behaviours and by doing so, they conceal their own guilt.

Underlying issues behind contempt, are often individual’s need to either emphasize one’s own position or simply envy. Contempt significantly impairs workplace performance by maintaining a hostile and discouraging atmosphere. Contempt can be quite easily detected from body language and facial expressions: jaw will rise slightly upwards, small dismissive smile will rise upon a face and the looking is “along the nose”.

Stop for a moment and think about the real motives of the contempt. Very rarely, there’s a valid reason for contempt. Often contempt is random and learned behaviour, and it is surprisingly difficult to get rid of.

 

Tunteena halveksunta on lähellä inhon tunnetta, mutta se on hieman lievempi. Halveksunta kohdistuu aina ihmisiin, eikä se ole kokijalleen samalla tavalla epämiellyttävä kuin inho. Väheksyvät tuhahdukset ja kommentit, mitätöinti, piikittely tai sarkasmi – sitä kaikkea on halveksunta tyypillisimmillään.

Ajattelussa halveksunta näkyy oman itsen korostamisena ja toisen alentamisena. Omasta mielestä ihminen on vain kriittinen ja viisas, kun osaa huomata puutteita asiassa. Mutta onnellisen ja tyytyväisen ihmisen ei tarvitse halveksua ketään. Kritiikki saa voimansa negatiivisista tunteista; jos oma olosi on huono, koet helposti itsesi muita huonommaksi ja haluat tasoittaa tilannetta alentamalla muita ja nostamalla itseäsi. Narsistille halveksunta, jopa pilkkaaminen ja mustamaalaaminen, ovat tyypillistä ja tällaisella käytöksellään narsisti peittää omaa syyllisyyttään.

Halveksunnan taustalla on usein joko tarve korostaa omaa asemaa tai yksinkertaisesti kateus. Halveksunta heikentää huomattavasti työyhteisöjen toimintaa ylläpitämällä vihamielistä ja latistavaa ilmapiiriä. Halveksunta tulee usein esiin ilmeistäsi ja eleistäsi; leukasi nousee aavistuksen ylöspäin, huulillesi nousee pieni vähättelevä hymy. Katsot halveksunnan kohdetta “nenänvarttasi pitkin”.

Pysähdy hetkeksi ja mieti todellisia motiivejasi halveksumiselle. Hyvin harvoin halveksuntaan on hyvää syytä. Usein halveksunta on satunnaista ja opittua ja siitä on yllättävän vaikea päästä eroon.

Related Posts