Confusion

Confusion – Hämmennys

Confusion can be a good thing! It opens our mind and ears!

Confusion arises when information is conflicting, limited or contradictory with what we allready know. Most of us feel some level of confusion almost daily, some even many times a day!

Confusion has an effect on our performance in many levels. In short-term, it can freeze us, block our progress and decisionmaking, but it can also expand our thinking and deepen our learning.

In long-term perspective, curiosity created by confusion can lead to better ideas and realizations, increase energy and clarify the path. Confusion increases sharing of information, social contacts and often the confused face awakens people’s need to help.

 

Hämmennys voi olla hyvä asia!

Hämmennys herää, kun mieleesi tulevat tiedot ovat ristiriitaisia, sekavia tai puutteellisia. Suurin osa meistä kokee jonkinasteista hämmennystä joka päivä ja ehkä jopa monta kertaa päivässä.

Hämmennys voi vaikuttaa suorituskykyyn monella tavalla. Lyhyellä aikavälillä se lamauttaa, estää selkeän suunnan löytymisen ja vaikeuttaa päätöksentekoa, mutta hämmennys myös nostaa mieleen uusia kysymyksiä ja sitä kautta syventää oppimista.

Pidemmällä aikavälillä hämmennys voi johtaa uteliaisuuden kautta uusien oivallusten syntymiseen, lisätä energiaa ja kirkastaa suuntaa. Hämmennys lisää myös tiedon vaihtoa ja sosiaalisia kontakteja ihmisten välillä – hämmentynyt ilme herättää halun auttaa.

Related Posts