Anxious, ahdistus

Anxious – Ahdistus

Anxious mind is like a cramped prison full of energy that cannot do anything useful.

Actually anxiety is a warning signal – it warns of threat. Anxiety is really a form of fear but milder and without clear object. Like fear, anxiety increases energy – it makes body more alert. And just like fear, it too makes our mind restless, thinking narrow with limited ability to make decisions.

Continuous, vague anxiety without clear object, drains individual. That kind of anxiety can become persistent which is a typical situation in different mental illnesses.

“Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems” Epictetus

 

Ahdistus sanan alkuperä, ahdas, kertoo hyvin ahdistuksen luonteesta; paljon energiaa ahtaassa mielessä, lamaantuneena vankilassa.

Ahdistus on kuin varoitussignaali – se kertoo uhasta. Ahdistus on oikeastaan yksi pelon muodoista mutta lievempää eikä sillä välttämättä ole selkeää kohdetta. Kuten pelkokin, ahdistus on energiaa lisäävä tunne – se nostaa elimistön vireystilaa. Mutta kuten pelko, ahdistuskin kapeuttaa ajattelua, ja ahdistuneena ajatukset pyörivät kehää ilman hedelmällistä lopputulosta. Ahdistuneena mieli on levoton, jolloin päätöksiä on vaikea tehdä.

Ahdistuksen kohde voi olla ajallisesti kauempana tulevaisuudessa kuin pelon kohde. Varsinkin pitkään jatkuva epämääräinen ahdistus, jolla ei ole selkeää kohdetta, kuluttaa ihmistä. Sellainen ahdistuneisuus on tyypillistä erilaisissa mielenterveyden häiriöissä. Ahdistus jää herkästi päälle.

 

Who are we? Emotion Tracker is a startup with a mission to teach everyone how to understand and lead emotions. Camilla Tuominen is the CEO of this company and shares the mission in everything she does. The teaching of emotions happens through many methods: our webapp Emotion Tracker (get yours from our webshop), emotion lectures and training programs led by Camilla (book her through contacting her or Speakers Forum) or through illustrations by Camilla that you can see for example in these pages or in her book (Tunnekuvakirja). We are happy to hear from you!

Related Posts